gallery/tilburguitvaartlogo

Waar kunt u nog meer rekening mee houden?

Ook is het handig als u vooraf al kunt bepalen wie alles zal gaan regelen. Is er een partner en/of zijn er kinderen dan zullen zij wellicht alles regelen.

Maar wat als u alleenstaand bent? Iemand van de familie, een notaris, iemand die u bij testament daarvoor benoemd hebt? Hoe dan ook: bespreek het vooraf met de betreffende persoon. Bespreek ook waar belangrijke papieren (identiteitsbewijs, adressenlijst, polissen, uitvaartwensen, overzicht met zaken die opgezegd moeten worden zoals abonnementen, verzekeringen, bankzaken) zich bevinden. Nog handiger is het om hier 2 mensen voor te vragen. Want als de eerste verhinderd is kan de tweede deze taken overnemen.

 

Online kunt veel vinden om uw keuzes te bepalen. Mocht u gedetailleerde informatie willen kunt u altijd uw vraag stellen via contact op deze site.­

Er zijn tal van andere zaken die u vooraf al kenbaar kunt maken. Zo kunt u bijvoorbeeld vast nadenken over:

 

  • Wil ik worden opgebaard zodat nabestaanden nog persoonlijk afscheid van mij kunnen komen nemen? Wie doet de verzorging? Op welk moment wordt ik in de kist gelegd? Waar moet de opbaring plaatsvinden?
  • Wil ik een afscheidsdienst op een andere locatie voorafgaande aan de begrafenis of crematie? Hoe wordt deze dan ingevuld, wie begeleidt de kist?
  • Wat voor een kist gaat er gebruikt worden of liever zonder kist?
  • Op welke wijze wil ik vervoerd worden: rouwauto, koets, te voet?
  • Wat voor drukwerk gaat er verspreid worden? Rouwkaarten, gedachtenisprentjes (mét of juist zonder foto) Komt er een aankondiging in de krant (In welke krant? Moet dit dan plaatsvinden vóór of na de uitvaart?)  Of wordt alles via social media bekend gemaakt?
  • Wil ik wel of geen bloemen of een gift voor een bepaald goed doel?
  • Wil ik dat de genodigden na de uitvaart nog samenkomen om met elkaar na te praten en herinneringen op te halen? Zo ja, op welke locatie en wat voor consumpties moeten er dan worden aangeboden?
  • Wat moet er (in geval van een crematie) met mijn as gebeuren?