Begrafenis

Tot de jaren '90 werd er vooral begraven. Tegenwoordig wordt er steeds vaker gekozen voor cremeren.

Als het uw keuze is om begraven te worden geef dan aan welke begraafplaats uw voorkeur heeft. Houdt er wel rekening mee dat iedere begraafplaats zijn eigen richtlijnen heeft ten aanzien van: wie mogen er begraven worden, klasse-indeling, mogelijkheid tot graven voor meerdere personen, voorschriften omtrent grafstenen etc.

Ook kunnen de perioden van de termijn van grafrechten verschillend zijn: 10, 20, 30, 50 jaar.

 

gallery/tilburguitvaartlogo
gallery/begraafplaats[3483]

 

Op sommige begraafplaatsen bestaat de mogelijkheid om, bij leven, een plaats te reserveren. Indien u zou willen worden bijgezet in een graf waar al een dierbare begraven ligt, dient u er wel rekening mee te houden dat  u schriftelijke toestemming van de rechthebbende van dat graf nodig heeft. Rechthebbende is diegene die bij de administratie van de begraafplaats ingeschreven staat als contactpersoon van dat betreffende graf.